اخبار ضد و نقیض از حالت آماده باش هوایی و حمله موشکی به روسیه
اخبار ضد و نقیض از حالت آماده باش هوایی و حمله موشکی به روسیه

آرمان تبریز-وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه تأکید کرد که اعلام حالت آماده باش هوایی و هشدار نسبت به حملات هوایی و موشکی در نتیجه حمله سایبری بوده است. به گزارش نووستی، اخبار ضد و نقیضی از اعلام حالت آماده باش هوایی در روسیه و خطر وقوع حمله موشکی به اراضی این کشور منتشر شده است. در […]

آرمان تبریز-وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه تأکید کرد که اعلام حالت آماده باش هوایی و هشدار نسبت به حملات هوایی و موشکی در نتیجه حمله سایبری بوده است.

به گزارش نووستی، اخبار ضد و نقیضی از اعلام حالت آماده باش هوایی در روسیه و خطر وقوع حمله موشکی به اراضی این کشور منتشر شده است.

در حالی که وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه اخبار منتشر شده درباره اعلام حالت آماده باش هوایی و خطر وقوع حمله موشکی و هوایی به اراضی روسیه را تکذیب کرده است برخی منابع از اعلام آماده باش هوایی در روسیه خبر دادند.

وزارت حوادث غیرمترقبه تأکید کرد که اعلام حالت آماده باش هوایی و هشدار نسبت به حملات هوایی و موشکی در نتیجه حمله سایبری بوده است که برخی هکرها به برخی از ایستگاه های رادیویی تجاری در مناطق مختلف روسیه انجام داده اند.
منبع: جماران