«آقای رئیسی، «سویدای» دل درست است، نه «سودای» دل!»
«آقای رئیسی، «سویدای» دل درست است، نه «سودای» دل!»
آرمان تبریز-سودا به معنای داد و ستد است! اما ...

آرمان تبریز-سودا به معنای داد و ستد است! اما …

 رحمت الله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: آقای رئیسی، سویدای دل درست است، نه سودای دل

سودا به معنای داد و ستد است! اما سویدا به معنای خال یا نقطۀ سیاهی در دل که محل احساسات است!

حافظ گوید:
سویدای دل من تا قیامت
مباد از شوق سودای تو خالی!

«آقای رئیسی، «سویدای» دل درست است، نه «سودای» دل!»

 

  • منبع خبر : خبر آنلاین