برخورد قانونی با زمین خواران و دست درازی کنندگان به انفال در آذربایجان شرقی
برخورد قانونی با زمین خواران و دست درازی کنندگان به انفال در آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و رئیس هیات نظارت موضوع ماده 33  سازمان از استرداد  118 هکتار و 622 متر مربع اراضی ‌ملی واگذار شده در آذربایجان شرقی از ابتدای سال جاری خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و رئیس هیات نظارت موضوع ماده ۳۳  سازمان از استرداد  ۱۱۸ هکتار و ۶۲۲ متر مربع اراضی ‌ملی واگذار شده در آذربایجان شرقی از ابتدای سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛اکبر فتحی در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون هیات نظارت ماده ۳۳ حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این اراضی طی سالهای گذشته به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی وخدماتی به افراد حقیقی و حقوقی واگذارشده بود اما متاسفانه این پروژه ‎ها پس از گذشت بیش از ده سال نتوانسته بودند پیشرفتی داشته باشند لذا طبق قانون و با توجه به گزارشات اکیپ‎ های نظارت شهرستانهای مربوطه هیات نظارت استان رای به فسخ قرارداد و استرداد زمین داده شد .
وی با بیان اینکه این اراضی پس از طی مراحل و تشریفات قانونی به منابع طبیعی استان تحویل داده می ‎ شوند، تصریح کرد: هیات نظارت ماده ۳۳ ضمن هشدار به کسانی که اراضی ملی را در اختیار دارند و در اجرای پروژه ‎ های مورد نظر کوتاهی می ‎ کنند تذکر و اخطارها در طول سال به آنها ابلاغ می ‎ شود و چنانچه در زمان تعیین شده اقدام موثر انجام نگیرد قطعا موضوع در هیات نظارت مطرح و برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی در خصوص واگذاری اراضی ملی جهت توسعه و ایجاد طرح ‎ ها و پروژه ‎های تولیدی در سطح استان جهت تولید و اشتغال با سرمایه گذارانی که اهلیت لازم را داشته باشند همکاری خواهد داشت اما در مقام نظارت با کسانی که با هدف زمین خواری و دست درازی به انفال را دارند برخورد قانونی خواهد کرد .
وی با بیان اینکه هیات نظارت ماده ۳۳ در این سازمان تاکنون ۸ جلسه تشکیل داده است که تعداد پرونده های مطروحه در این جلسات ۳۸ پرونده بوده که مربوط به ۶ هزار و ۷۲۶ هکتار از اراضی می شود گفت: از این پرونده ها ۲۱ مورد منجر به تمدید قرارداد، ۸ مورد فسخ یا استرداد، ۵ مورد تایید اجرای طرح و ۲ مورد رای به بازدید مجدد و ۲ مورد نیز رای به اخطار شده است.
فتحی بیان کرد: هیات نظارت ماده ۳۳ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در استان آذربایجان شرقی در سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور نظارت بر کیفیت عملکرد مجریان طرح های واگذاری کشاورزی و غیر کشاورزی و ارزیابی آنان برای استمرار فعالیت یا فسخ قرارداد و استرداد اراضی انجام وظیفه می کند.
وی ادامه داد: پس از آن که طرح های واگذاری توسط کمیسیون های موضوع ماده ۲ (طرح های کشاورزی) و ماده ۲۱ (طرح های غیرکشاورزی) به تصویب رسید، مجری طرح با تصویب کمیسیون مربوطه، می بایست فرآیند واگذاری اراضی ملی یا دولتی مصوب را با انعقاد قرارداد طی کرده و پروژه خود را منطبق بر طرح مصوب و برنامه زمان بندی و پلان طرح، اجرا کند با شروع اجرای طرح های واگذاری، هیات نظارت از طریق عوامل نظارتی شهرستان متشکل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و رییس اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی، بر فرآیند اجرای طرح ها نظارت لازم را اعمال می کند. مطابق ضوابط و مقررات جاری، عوامل نظارتی شهرستان می-بایست هر شش ماه یک بار از محل اجرای طرح ها نظارت کرده و میزان پیشرفت فیزیکی طرح و علل و وضعیت ارزیابی آن را با مشاهدات عینی و منطبق بر طرح مصوب و برنامه زمان بندی را اعلام کنند تا هیات نظارت استان پس از بررسی گزارش دبیرخانه و استناد سازی به گزارش عوامل نظارتی نسبت به ارزیابی نهایی طرح و فرآیند استمرار طرح یا استرداد اراضی تصمیم گیری کند.
وی گفت: در صورتی که هیات نظارت در ارزیابی طرح های واگذاری به این نتیجه برسد که طرح، منطبق برطرح مصوب و برنامه زمان بندی از پیشرفت فیزیکی مناسب برخوردار می باشد، رای بر استمرار اجرای طرح صادر خواهد کرد و در صورتی که طرح به مرحله بهره برداری رسیده و مرجع تخصصی مربوطه، آن را تایید کند، طرح به عنوان طرح تایید شده، به تصویب هیات نظارت استان خواهد رسید. چنان چه طرح دارای پیشرفت فیزیکی مناسب و منطبق بر طرح مصوب اولیه نبوده و مجری نتواند در پیشرفت فیزیکی طرح موفقیتی حاصل کند یا طرح، از موضوع واگذاری خارج شده و یا به اجرا درنیاید، هیات نظارت با استفاده از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، مبادرت بر صدور رای مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد اراضی واگذاری خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به این که هیات نظارت ماده ۳۳ استان، جزو مراجع اختصاصی اداری بوده و آرای صادره از سوی آن هیات، به عنوان اقدام و عمل اداری محسوب می شوند، مجریان طرح ها بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توانند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات، در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض به تصمیم و رای هیات نظارت اقدام کند. دبیرخانه هیات نظارت ماده ۳۳ در اداره امور حقوقی و مالکیت اراضی مدیریت امور اراضی استان مستقر بوده و با تفویض اختیار از مدیر امور اراضی، مسئولیت پی گیری گزارش عوامل نظارتی شهرستان، ارایه گزارش به هیات نظارت در خصوص ارزیابی عملکرد مجریان طرح های واگذاری، ابلاغ احکام عوامل نظارتی، انجام بازدیدهای ادواری از طرح ها، تنظیم و ابلاغ آرای هیات نظارت به مجریان طرح ها، اجرای آرای هیات نظارت، خلع ید اراضی واگذاری و وصول مطالبات قانونی دولت از مجریان طرح ها را بر عهده دارد.
گفتنی است، در راستای تامین سلامت اداری و رعایت اصل شفافیت، تمامی مراحل و اقدامات انجام یافته توسط دبیرخانه هیات نظارت ماده ۳۳ استان، از طریق سامانه جامع امور اراضی صورت گرفته و نظارت عالیه بر این دبیرخانه، بر عهده دبیرخانه مرکزی هیات های موضوع ماده ۳۳ مستقر در سازمان امور اراضی کشور است.
هیات نظارت موضوع ماده ۳۳  سازمان متشکل از رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رییس هیات، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر هیات و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با طرح واگذاری (کشاورزی و یا غیر کشاورزی) به عنوان اعضاء و عضویت یک نفر کارشناس منتخب رییس سازمان بر فرآیند اجرای طرح های موضوعه نظارت می کند.