با عاملین قطع درخت برخورد قانونی می شود
با عاملین قطع درخت برخورد قانونی می شود
آرمان تبریز-در پی انتشار فیلم قطع درختان در مسیر میدان رسالت تبریز،  سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز ضمن تشکر از احساس مسئولیت شهروندی که اقدام به تهیه این فیلم و ارسال به رسانه ها نموده گفت: به محض اطلاع از این اقدام غیرقانونی یکی از صاحبان مجتمع واقع در میدان رسالت، عوامل حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز سریعا در محل حاضر و ضمن ارائه تذکر و اخطار کتبی به وی، نسبت به تشکیل پرونده و معرفی آن به کمیسیون ماده ۷ شهرداری تبریز اقدام نمودند.

آرمان تبریز-در پی انتشار فیلم قطع درختان در مسیر میدان رسالت تبریز،  سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز ضمن تشکر از احساس مسئولیت شهروندی که اقدام به تهیه این فیلم و ارسال به رسانه ها نموده گفت: به محض اطلاع از این اقدام غیرقانونی یکی از صاحبان مجتمع واقع در میدان رسالت، عوامل حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز سریعا در محل حاضر و ضمن ارائه تذکر و اخطار کتبی به وی، نسبت به تشکیل پرونده و معرفی آن به کمیسیون ماده ۷ شهرداری تبریز اقدام نمودند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ سیامک آسیایی اطمینان داد: با پیگیرهای به عمل آمده نتایج رای این کمیسیون و برخورد قانونی با متخلف به سمع و نظر همشهریان عزیز خواهد رسید.
وی در ادامه گفت : شهرداری تبریز بر حسب وظائف ذاتی و سازمانی خود مصمم است با هرگونه قطع و یا آسیب درختان در سطح شهر برخورد قانونی نماید و در این راستابطور شبانه روزی پیگیر موارد تخلف و برخورد قانونی با متخلفین هستیم .
آسیایی با بیان اینکه شهروندان هرگونه قطع درخت را به سامانه ۱۳۷ شهرداری و یا رسانه های محلی گزارش دهند گفت : از شهروندانی که در این خصوص با سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز همکاری کنند قدردانی خواهد شد.