برگزاری کارگاه آموزشی تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آذربایجانشرقی
برگزاری کارگاه آموزشی تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-کارگاه آموزشی تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی استان اعم از شرکت‌های بورسی، شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی غیر بورسی و غیر دولتی استان در محل سالن سردار شهید باکری اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شد.

آرمان تبریز-کارگاه آموزشی تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی استان اعم از شرکت‌های بورسی، شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی غیر بورسی و غیر دولتی استان در محل سالن سردار شهید باکری اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛این کارگاه آموزشی با توجه به فراخوان های صورت گرفته برای شرکت‌های بورسی، شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی غیر بورسی و غیر دولتی استان توسط کارگروه تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آذربایجان‌شرقی به مدت ۳ روز و به تعداد ۳۰۰ نفر ( ۱۵۰۰ نفر ساعت) برگزار گردید.
عیسی اورج زاده، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی، در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۹۸ در مجلس به تصویب رسیده که این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرده تا بستر‌های لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند که به همین منظور اداره کل امور مالیاتی استان آموزشی های لازم برای تبیین قوانین و مقررات آن و تسهیل امور برای مودیان محترم مالیاتی ترتیب داده است.
وی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را موجب حرکت به سمت تحقق نظام مالیاتی هوشمند عنوان کرد و افزود: این قانون براساس رویکردهای تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی، تشخیص دقیق مالیات منصفانه برمبنای اطلاعات سیستمی، بهبود ارائه خدمات و اصلاح الگوهای تعامل مالیات دهندگان با سازمان، وضع مالیات براساس اطلاعات حاصل از رویدادهای واقعی، ایجاد شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی و نهایتاً برقراری عدالت مالیاتی و افزایش رضایت مالیات دهندگان خواهد شد.