انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آرمان تبریز-تفاهم نامه همکاری مابین مرکز تحقیقات سلول­های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به امضا رسید.

آرمان تبریز-تفاهم نامه همکاری مابین مرکز تحقیقات سلول­های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی در راستای ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های کشور با هدف ایجاد همکاری متقابل در زمینه های مشترک با در نظر گرفتن منابع و امکانات طرفین، ۲۱ دیماه ۱۴۰۱ تفاهم نامه ای با مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز منعقد کرد.

این تفاهم نامه در محل مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی به نمایندگی دکتر محمد­رضا علی­ پور و دکتر سید اسماعیل صفوی به امضا رسید.

تفاهم نامه همکاری مابین مرکز تحقیقات سلول­های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز