احداث ۲ باب مدرسه ۱۲ کلاسه در محله ۱۳۲۲شهر جدید سهند
احداث ۲ باب مدرسه ۱۲ کلاسه در محله ۱۳۲۲شهر جدید سهند
آرمان تبریز-پیرو مصوبه شورای مسکن استان آذربایجانشرقی و حسب دستور سردار دکتر عابدین خرم استاندار آذربایجانشرقی مبنی بر طراحی و احداث مدارس در شهر جدید سهند ، جلسه ای با حضور مهندس سعیدی سرپرست و عضو هیئت مدیره و معاونین معماری و شهرسازی و فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رحمت اللهی نماینده فرمانداری شهرستان اسکو، مهندس حسنی خیابانی نماینده سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس، مهندس عبدلزاده نماینده آموزش و پرورش شهرستان اسکو برگزار شد.

آرمان تبریز-پیرو مصوبه شورای مسکن استان آذربایجانشرقی و حسب دستور سردار دکتر عابدین خرم استاندار آذربایجانشرقی مبنی بر طراحی و احداث مدارس در شهر جدید سهند ، جلسه ای با حضور مهندس سعیدی سرپرست و عضو هیئت مدیره و معاونین معماری و شهرسازی و فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رحمت اللهی نماینده فرمانداری شهرستان اسکو، مهندس حسنی خیابانی نماینده سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس، مهندس عبدلزاده نماینده آموزش و پرورش شهرستان اسکو برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛در این جلسه مقرر شد شرکت عمران شهر جدید سهندبرای احداث ۲ باب مدرسه ۱۲ کلاسه در محله ۱۳۲۲ که زمین آن در تحویل سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس میباشد و نیز احداث ۶ باب مدرسه ۶ کلاسه در محلات ۱۴۱۲ ، ۱۴۱۸ و ۱۳۱۴ اقدام نماید و سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس نیز همزمان با قید فوریت نسبت به احداث ۴ باب مدرسه ۱۲ کلاسه و یا ۸ باب مدرسه ۶ کلاسه در سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.