تاسیس اولین مرکز رشد بیمارستانی در بزرگترین مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی شمالغرب کشور
تاسیس اولین مرکز رشد بیمارستانی در بزرگترین مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی شمالغرب کشور
آرمان تبریز-اولین مرکز رشد بیمارستانی در دفتر نوآوری بزرگترین مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی شمالغرب کشور بیمارستان امام رضا (ع) تاسیس شد.

آرمان تبریز-اولین مرکز رشد بیمارستانی در دفتر نوآوری بزرگترین مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی شمالغرب کشور بیمارستان امام رضا (ع) تاسیس شد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز ؛ پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دکتر سید اسماعیل هاشمی اقدام مدیر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه کارشناسان این حوزه، از دفتر نوآوری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز بازدید کرد.

در نشست پایانی این بازدید ضمن بررسی راهکار های تعامل و همکاری دو مرکز مقرر شد در راستای حرکت بیش از پیش به سمت دانشگاه نسل سه و چهار ” اولین مرکز رشد بیمارستانی ” در این مرکز تاسیس شود.

گفتنی است: در این بازدید، اختراعات و نوآوری های مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) که به همت معاونت آموزشی پژوهشی این مرکز صورت گرفته و درحال پیگیری برای ثبت یا در حال پرورش ایده برای تبدیل به اختراع و نتیجه می باشد مورد بررسی و ارزیابی مدیر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار گرفت.