ایستگاه اقلیم شناسی خودکار «تیکمه داش» افتتاح شد
ایستگاه اقلیم شناسی خودکار «تیکمه داش» افتتاح شد
آرمان تبریز-در ادامه برنامه های چهل و چهارمین دهه فجر انقلاب اسلامی، ایستگاه اقلیم شناسی تمام خودکار «تيكمه داش» با حضور مسئولان محلی در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

آرمان تبریز-در ادامه برنامه های چهل و چهارمین دهه فجر انقلاب اسلامی، ایستگاه اقلیم شناسی تمام خودکار «تیکمه داش» با حضور مسئولان محلی در آذربایجان شرقی افتتاح شد.