برگزاری نشست تخصصی مولد سازی امول مازاد دولتی دستگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی
برگزاری نشست تخصصی مولد سازی امول مازاد دولتی دستگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-نشست تخصصی مولدسازی اموال مازاد دستگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی به ریاست نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی و حضور تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی مشمول استان برگزار گردید.

آرمان تبریز-نشست تخصصی مولدسازی اموال مازاد دستگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی به ریاست نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی و حضور تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی مشمول استان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛واقف بهروزی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در این جلسه ضمن ارائه گزارش مبسوطی از آیین نامه جدید مولدسازی اموال غیر منقول دولتی و تفاوت های آن با دستورالعمل های قبلی، از کلیه حاضرین خواست تا نسبت به اجرا و عملیاتی نمودن مفاد دستورالعمل در دستگاه تحت مدیریت خود اهتمام ویژه داشته باشند. واقف بهروزی ارائه ساز و کارهای تسهیل گرانه در اجرای فرآیندهای مربوط به مولد سازی را از ویژگی های دستور العمل جدید برشمرد که یاریگر مدیران دستگاه های اجرایی در این رابطه خواهد بود.
نماینده وزیر در بخش دیگری از سخنان خود به شمول این دستورالعمل که مستند به مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می باشد به کلیه دستگاه های اجرایی اشاره و ابراز امیدواری کرد با توجه به تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل ها و آیین نامه های قبلی شاهد افزایش بهره وری در هر کدام از دستگاه های مشمول باشیم.
شایان ذکر است هر کدام از مدیران دستگاه های اجرایی مشمول نیز نقطه نظرات انتقادی و پیشنهادی خود را در رابطه با مواد مختلف دستورالعمل بیان داشته و ابهامات مطروحه در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر تخصصی و کارشناسی قرار گرفت.