معافیت عوارض و اخذ پروانه ساخت و سازهای مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی
معافیت عوارض و اخذ پروانه ساخت و سازهای مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی
آرمان تبریز-عوارض و اخذ پروانه ساخت و سازهای مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی از سوی شهرداری کلان شهر تبریز مشمول معافیت می‌گردد.

آرمان تبریز-عوارض و اخذ پروانه ساخت و سازهای مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی از سوی شهرداری کلان شهر تبریز مشمول معافیت می‌گردد.

به گزارش خبرنگار ما از آذربایجان‌شرقی، با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به نام “تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” و همچنین مطابق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، طی جلسه‌ای با حضور دکتر جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی، دکتر قاسمی‌وند رئیس منطقه ۵ بازرسی و بازرس کل آذربایجان‌شرقی و دکتر هوشیار شهردار کلان شهر تبریز مقرر شد که عوارض و اخذ پروانه ساخت و سازهای مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری استان توسط شهرداری منطقه ۷ معاف گردد. به موجب این توافق، یکی دیگر از مشکلات پارک‌های علم و فناوری که مربوط به توسعه ساختمان‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌باشد، برطرف می‌گردد.