ارایه گزارش از آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند
ارایه گزارش از آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند
️ آرمان تبریز-جلسه ویدئو کنفرانس دکتر جعفری معاون وزیر و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اعضای کارگروه نهضت ملی مسکن شرکت‌های تابعه عمران شهرهای جدید کشور در خصوص آخرین وضعیت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.

️ آرمان تبریز-جلسه ویدئو کنفرانس دکتر جعفری معاون وزیر و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اعضای کارگروه نهضت ملی مسکن شرکت‌های تابعه عمران شهرهای جدید کشور در خصوص آخرین وضعیت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.
️ به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در این جلسه مهندس سعیدی سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند را ارائه داد که دکتر جعفری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید بخاطر تحقق درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند ابراز امیدواری نمود.
️ در این جلسه مقرر شد متقاضیان نهضت ملی مسکن شهر جدید شهریار در اسرع وقت از شهر جدید سهند و شهرک اندیشه یکی را انتخاب تا تعیین تکلیف نهایی گردند. همچنین مقرر شد پروژه‌های مساکن مهر شرکت آباد سازه مسکن چی چست و خانه مطبوعات که نواقصات جزئی دارند، در اسرع وقت به اتمام برسد.