مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: بیش از ۶۸ درصد قبوض گاز استان، کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است
مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: بیش از ۶۸ درصد قبوض گاز استان، کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرق با اشاره به صدور قبوض گاز بر اساس تعرفه های جدید هیأت وزیران گفت: بیش از 68 درصد قبوض گاز استان، کمتر از 100 هزار تومان است.

آرمان تبریز-
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرق با اشاره به صدور قبوض گاز بر اساس تعرفه های جدید هیأت وزیران گفت: بیش از ۶۸ درصد قبوض گاز استان، کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار ما در گاز استان آذربایجان شرقی: نادر کمالی افزود: تعرفه های جدید گازبهاء و افزایش نرخ گاز مصرفی صرفاً به مشترکین پرمصرف و بدمصرف در استان اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه صرفاً ۴۲/۵ درصد مشترکین گاز استان بیشترین گازبهاء را دریافت کرده اند، اظهار داشت: این مشترکین مصرف بیش اندازه و غیرمتعارف داشته اند.
کمالی تصریح کرد: نرخ گازبهاء در سه پله اول مصرف تغییری نداشته است.
وی اظهار داشت: شمول سیاست های تشویقی دولت در استان بسیار بیشتر از جریمه های صادره بوده و کمترین صرفه جویی در مصرف گاز منجر به کاهش چشمگیر گازبهای مشترکین شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان تأکید کرد: گاز طبیعی مهم ترین سرمایه ملی و سند افتخار و اقتدار برای کشور عزیزمان است و حفظ و مدیریت مصرف وظیفه همگان در شکرگزاری عملی این نعمت الهی می باشد.