سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی منصوب شد
سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی منصوب شد
آرمان تبریز-دکتر یونس قوام به عنوان سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

 سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی منصوب شد

آرمان تبریز-دکتر یونس قوام به عنوان سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.
به گزارش خبرنگار ما ازآذربایجان شرقی، طی حکمی از سوی دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر یونس قوام لاله سرپرست هیئت پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی منصوب شد.
در متن حکم غلامرضا نوروزی خطاب به یونس قوام آمده است:
با عنایت به پیشنهاد مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، به موجب این ابلاغ جنابعالی به سمت “سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی” منصوب می‌­شوید.
انتظار دارد ضمن رسیدگی شایسته به امور هیئت و هماهنگی کامل با مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، نسبت به فراهم نمودن زمینه برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیئت اقدام فرمایید.