بهره برداری و کلنگ زنی ازدو پروژه پتروشیمی تبریز در دهه فجر
بهره برداری و کلنگ زنی ازدو پروژه پتروشیمی تبریز در دهه فجر
آرمان تبریز-پتروشیمی تبریز در دهه فجر امسال بهره برداری و کلنگ زنی دو پروژه از پروژه های توسعه ای را اجرایی خواهد کرد.

آرمان تبریز-پتروشیمی تبریز در دهه فجر امسال بهره برداری و کلنگ زنی دو پروژه از پروژه های توسعه ای را اجرایی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بهره برداری از پروژه تولید پالت پلاستیکی که بی نیازی شرکت را به خرید پالت پلاستیکی موجب می گردد.

کلنگ زنی پروژه اتصال به شبکه برق سراسری برای تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه ای پتروشیمی تبریز که تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه ای و پایدارسازی شبکه برق مجتمع پتروشیمی تبریز را یهمراه خواهد داشت.