کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در راستای فرهنگ سازی توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در راستای فرهنگ سازی توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشوراز مدیر عامل و مسئول فرهنگی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی تشکر و قدردانی کرد.

آرمان تبریز-معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشوراز مدیر عامل و مسئول فرهنگی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار ما، طی ارزیابی بعمل آمده توسط شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی توانست رتبه ” شایسته تقدیر ویژه در سال ۱۳۹۷ ” در بین کلیه شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور را کسب نماید .
، مهندس گیاهی معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ارسال نامه ای ضمن تقدیر از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان از صمد شکری مسئول فرهنگی ودینی وهمچنین اعضای شورای فرهنگی شرکت در راستای کسب رتبه ” شایسته تقدیر ویژه در سال ۱۳۹۷ ” در بین شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور ، تشکر و قدردانی کرد .