توزیع  ۲۶۵۰تن سیب و پرتقال به منظور تنظیم بازار میوه شب عید در سطح آذربایجان شرقی
توزیع  ۲۶۵۰تن سیب و پرتقال به منظور تنظیم بازار میوه شب عید در سطح آذربایجان شرقی
آرمان تبریز- مهندس روحی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مهندس فیروزی رئیس گروه کشاورزی استانداری آذربایجان شرقی به همراه مهندس علی اکبر نژاد رضا مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی از سردخانه های آذربوران و سرین میشو (طرح تنظیم بازار میوه شب عید) بازدید کردند.

آرمان تبریز- مهندس روحی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مهندس فیروزی رئیس گروه کشاورزی استانداری آذربایجان شرقی به همراه مهندس علی اکبر نژاد رضا مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی از سردخانه های آذربوران و سرین میشو (طرح تنظیم بازار میوه شب عید) بازدید کردند.

​به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در این بازدید میوه های تنظیم بازار شب عید از لحاظ کیفیت خرید ، بارگذاری و نگهداری مورد بررسی قرار گرفته و هیات بازدید کننده مراتب را رضایت بخش ارزیابی نمودند.

مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی در حاشیه این بازدید در نوروز ۹۸ مقدار ۲۶۵۰ تن سیب و پرتقال به منظور تنظیم بازار میوه شب عید در سطح استان توزیع خواهد شد.