خدمات رسانى ۴۷۵ نیروی عملیاتی هلال احمر به طور شبانه‌روزی در مناطق زلزله‌زده خوى / اعزام ۱۰۰ امدادگر از استان‌های البرز، قم و اصفهان به خوی
خدمات رسانى ۴۷۵ نیروی عملیاتی هلال احمر به طور شبانه‌روزی در مناطق زلزله‌زده خوى / اعزام ۱۰۰ امدادگر از استان‌های البرز، قم و اصفهان به خوی
آرمان تبریز-تاكنون ١٩ هزار و ٨٠٠ تخته چادر توزیع و ۴۰ اردوگاه اسکان اضطراری در شهر خوی و روستاهای آسیب‌دیده برپا شده که براین اساس ۷۶ هزار و ۸۰۰ زلزله زده اسکان داده شدند.

آرمان تبریز-تاکنون ١٩ هزار و ٨٠٠ تخته چادر توزیع و ۴۰ اردوگاه اسکان اضطراری در شهر خوی و روستاهای آسیب‌دیده برپا شده که براین اساس ۷۶ هزار و ۸۰۰ زلزله زده اسکان داده شدند.

توزیع چادر، وسایل گرمایشى و بسته هاى غذایى با سرعت درحال انجام است