شهردار اسبق تبریز: نمودار توسعه شهری باید همواره رو به رشد باشد
شهردار اسبق تبریز: نمودار توسعه شهری باید همواره رو به رشد باشد
آرمان تبریز-شهردار اسبق تبریز گفت: نمودار توسعه شهری باید همواره رو به رشد باشد، به طوری که اگر شتاب آن آرام هم ادامه یابد، این شتاب رو به رشد پیشروی داشته باشد.

آرمان تبریز-شهردار اسبق تبریز گفت: نمودار توسعه شهری باید همواره رو به رشد باشد، به طوری که اگر شتاب آن آرام هم ادامه یابد، این شتاب رو به رشد پیشروی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عبادالله فتح اللهی صبح امروز در حاشیه نخستین نشست مجمع مشورتی شهرداران و روسای ادوار شوراهای اسلامی تبریز اظهار کرد: در مدیریت شهری باید از شتاب‌های موضعی و مقطعی که معمولا محصول انتخاب‌های غیرحرفه‌ای و غیرتشکیلاتی است، پرهیز کنیم.

به گفته وی، شهر موجودی ماندگار است و بنابراین باید تصمیمات در خصوص آن بلند مدت، حکیمانه و اندیشمندانه باشد.

فتح اللهی مدیریت شهری را به سرپرست خانواری مسئول تشبیه کرده و افزود: سرپرست خانواده ای موفق است که دچار روزمرگی نشده و نیازهای روزمره خود را به برنامه دراز مدت گره بزند. برنامه های مدون ضمن اینکه به روزمرگی مردم پاسخ می‌دهد، باید افق آینده شهر تاریخی و مهمی همچون تبریز را که نیازمند برنامه بلند مدت است، تعیین کند.

شهردار اسبق تبریز با قدردانی از برپایی این نشست، تصریح کرد: امیدوارم این نشست منجر به نهادسازی و سیستمی کردن تفکر و برنامه در شهر تبریز باشد. در شهرداری و شورای اسلامی تبریز انسان‌های بزرگی خدمت کرده اند و جاری ساختن تفکر انسان‌های بزرگ در شهر، نیازمند برنامه منسجم و مداوم است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان اولین شهردار نخستین دوره تشکیل شورای اسلامی شهر تبریز، قدردان حرکت‌های بابرنامه‌ شهردار تبریز هستم چراکه چنین دیدگاه‌هایی باعث می شود تمام سرمایه‌های مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی در راستای توسعه شهر باشد.