اولین قرار خدمت از دور سوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۷ برگزار می‌شود
اولین قرار خدمت از دور سوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۷ برگزار می‌شود
آرمان تبریز-معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تبریز از برگزاری اولین قرار خدمت،دور سوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۷ با سه آیتم بررسی عملکرد سال‌جاری و بودجه سال آینده، ملاقات مردمی با ساکنین و بررسی مشکلات منطقه از دیدگاه رسانه ها خبر داد.

آرمان تبریز-معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تبریز از برگزاری اولین قرار خدمت،دور سوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۷ با سه آیتم بررسی عملکرد سال‌جاری و بودجه سال آینده، ملاقات مردمی با ساکنین و بررسی مشکلات منطقه از دیدگاه رسانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهدی یوسفی در جلسه توجیهی اولین قرار از دور سوم قرار خدمت اظهار کرد: این دور از قرار خدمت مطابق ادوار قبل با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با هدف برررسی مشکلات منطقه ۷ در روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه برگزار می‌شود.

یوسفی با بیان اینکه شهردار و مدیران مناطق در این جلسه بودجه سال آینده را تشریح کرده و آماده پاسخگویی به سوالات مدیریت شهری خواهند بود، افزود: قسمت اول این جلسه حول محور بررسی نتایج مصوبات دور قبل و بودجه سال آینده منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شهردار تبریز تاکید زیادی بر تداوم ملاقات مردمی در این دور از قرار خدمت، تصریح کرد: دومین بخش جلسه قرار خدمت مربوط به ملاقات مردمی شهردار تبریز با ساکنین منطقه ۷ خواهد بود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز نیز در این جلسه با تشریح سومین آیتم از جلسه قرار خدمت اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش موثری در احصای مشکلات واقعی مناطق دهگانه دارند از این رو در اولین قرار خدمت از دور سوم، ۱۰ رسانه مشکلات و معضلات منطقه ۷ را از نگاه دوربین خود به نمایش می‌گذارند تا با احصای مسائل، تصمیمات مثمرثمری اخذ شود.

مهدی حافظ زاده در این رابطه افزود: با دستور شهردار تبریز مقرر شده خبرنگارن رسانه های محلی مشکلات محلات شهر را احصا و جهت بررسی در جلسات قرار خدمت مناطق دهگانه مطرح کنند.

وی تشریح کرد: نمایندگان رسانه های محلی به نوبت در قرار خدمت های مناطق دهگانه شهرداری تبریز مشکلات محلات را احصا و در جلسات مطرح خواهند کرد.