بخش خصوصی برای تشکیل پارلمان قدرتمند آماده شود
بخش خصوصی برای تشکیل پارلمان قدرتمند آماده شود
آرمان تبریز-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اذربایجان شرقی خواستار آماده شدن فعالان اقتصادی استان برای تشکیل پارلمان بخش خصوصی قدرتمند شد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اذربایجان شرقی خواستار آماده شدن فعالان اقتصادی استان برای تشکیل پارلمان بخش خصوصی قدرتمند شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، صابر پرنیان با اشاره به فرارسیدن ایام برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز همزمان با سراسر کشور افزود: با توجه به ظرفیتهای صنعتی و تجاری استان و همچنین موقعیت اقتصادی کشور در منطقه و جهان، لازم است فعالان بخش خصوصی با آمادگی کامل زمینه تشکیل اتاق بازرگانی قدرتمند را فراهم کنند.

وی از اتاق بازرگانی به عنوان آیینه منعکس کننده سیمای اقتصادی استان به مسولان یاد کرد و ادامه داد: ارتباط محکم دو بخش دولتی و خصوصی در گرو پایه ریزی یک سازمان منسجم و فعال است.

پرنیان تصریح کرد: مشارکت مسئولانه فعالان بخش خصوصی در انتخابات این دوره اتاق بازرگانی تبریز، برای استمرار چرخش سریع چرخهای اقتصادی استان و حرکت در مسیر توسعه صنعتی و تجاری، مورد انتظار است.