سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز معرفی شد
سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز معرفی شد
آرمان تبریز-طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز سیامک آسیایی به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز انتخاب شد.

آرمان تبریز-طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز سیامک آسیایی به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سیامک آسیایی در کارنامه اجرایی خود معاونت اداری و مالی و معاونت فنی و اجرایی سازمان سیما منظر، مدیریت فضای سبز مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ و معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۵ را بر عهده داشته است.

وی همچنین دارای دکترای مدیریت استراتژیک DBA از دانشگاه ارومیه است.