دهمین دوره انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تبریز برگزار می‌شود
دهمین دوره انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تبریز برگزار می‌شود
آرمان تبریز-رئیس هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تبریز از برگزاری این انتخابات همزمان با سراسر کشور در روز دهم اسفند ماه امسال خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تبریز از برگزاری این انتخابات همزمان با سراسر کشور در روز دهم اسفند ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛صابر پرنیان صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: انتخابات دهمین دوره هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تبریز از سـاعت ۸ تا ۱۸ روز چهارشـنبه دهم اسفند ماه برگزار خواهد شـد.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط اعلام شده، داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی می توانند از سـاعت ۸ صبـح روز سـه شـنبه چهارم بهمن تا پایان روز ۱۱ بهمن نسـبت بـه اعلام کاندیداتـوری و ثبـت نـام در سایت election.iccima.ir اقـدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به شـرایط تعیین شده برای داوطلـبان عضویـت در هیـأت نمایندگان گفت: داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل دو سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته، عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می شود از جمله شرایط عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی است.

وی به شرایط احـراز اهلیـت تجـاری و یـا فعالیـت اقتصـادی نیز اشاره کرد و افزود: ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومانی در یک سال بر اساس اظهارنامه های مالیاتی، ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلان تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ نفر شاغل در یک سال، ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی از دیگر موارد مطرح شده برای عضویت است.