فراخوان مجمع عمومی عادی انجمن هنرمندان وتولید کنندگان صنایع دستی ارس
فراخوان مجمع عمومی عادی انجمن هنرمندان وتولید کنندگان صنایع دستی ارس
آرمان تبریز-فراخوان مجمع عمومی عادی انجمن هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی ارس منتشر شد.

آرمان تبریز-فراخوان مجمع عمومی عادی انجمن هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی ارس منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ما ؛نوبت اول مجمع عمومی انجمن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی منطقه آزاد ارس روز یکشنبه مورخ ۱۶/۴/۹۸ ساعت ۱۷:۰۰ در محل سالن اجلاس سایت اداری منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد. بدینوسیله از اعضای محترم انجمن جهت حضور در این مجمع دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

۱٫ انتخاب اعضای هیأت مدیره انجمن.

۲٫ تصویب اساسنامه انجمن.

هیأت موسس انجمن

تاریخ انتشار ۳/۴/۹۸