سطح مطلوب سامانه امور گمرکی ارس می تواند الگویی برای مناطق آزاد کشور باشد
سطح مطلوب سامانه امور گمرکی ارس می تواند الگویی برای مناطق آزاد کشور باشد
آرمان تبریز-جلسه هم اندیشی مدیران توسعه تجارت مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

آرمان تبریز-جلسه هم اندیشی مدیران توسعه تجارت مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در این جلسه، گفت: دلیل برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران توسعه تجارت مناطق آزاد در ارس، سطح مطلوب استقرار سامانه امور گمرکی(IPL) در منطقه آزاد ارس است که بازدید از آن می تواند راهگشا باشد.
ناصر خرمالی گفت: دبیرخانه در تلاش است تا فضای کسب و کار در مناطق آزاد را علیرغم وجود تحریم های اقتصادی توسعه دهد.
وی افزود: در این راستا ایجاد فضای هم اندیشی و تعاون بین مدیران مناطق آزاد و تبادل تجربیات مثبت در نحوه اجرای مقررات و قوانین ضروری است.
خرمالی با اشاره به جلسه اخیر دبیر شورایعالی مناطق آزاد با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه دو موضوع اساسی یعنی کالای همراه مسافر مناطق آزاد و ثبت پروانه بهره برداری صادره از سازمان های مناطق آزاد در سامانه بهین یاب، بدون اخذ استعلام از استان ها هم مطرح شده و تصمیماتی اتخاد می شود که در آینده نزدیک به مناطق آزاد ابلاغ خواهد شد.
صفر شاسفند، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس نیز در این جلسه ضمن تشریح ظرفیت های ویژه منطقه آزاد ارس، بر لزوم هماهنگی و تبادل تجارب بین مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: همکاری مناطق آزاد با یکدیگر می تواند باعث توسعه فضای کسب و کار و تسریع پیشرفت اقتصادی در این مناطق شود.
در ادامه تلاش های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور جهت تسهیل شرایط تجارت و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، منطقه آزاد ارس میزبان جلسه هم اندیشی مدیران توسعه تجارت مناطق آزاد هفت گانه ایران بود.
تدوین شیوه نامه کالاهای متروکه در انبارهای گمرکی و تدوین دستورالعمل امور گمرکی صادرات و واردات در مناطق آزاد از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.