ضرورت هدف‌گذاری بلند مدت در راستای اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد شهرداری
ضرورت هدف‌گذاری بلند مدت در راستای اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد شهرداری
آرمان تبریز-شهردار تبریز بر ضرورت هدف گذاری بلند مدت در راستای اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد شهرداری تبریز تاکید کرد.

آرمان تبریز-شهردار تبریز بر ضرورت هدف گذاری بلند مدت در راستای اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد شهرداری تبریز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، ایرج شهین باهر در جلسه هماهنگی اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق دهگانه شهرداری تبریز افزود: اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق دهگانه شهرداری تبریز در تمامی بخش ها می تواند چشم انداز شفافی را پیش روی مدیران قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد نتایج ارزیابی ها نمای کلی نقاط قوت و ضعف مجموعه شهرداری تبریز را ارائه ندهد، نمی توان راهکار درستی برای ارتقای سیستمی و هوشمندسازی به دست آورد.

ایرج شهین باهر اظهار کرد: معاونت برنامه ریزی شهرداری تبریز به همراه کارشناسان خود با اجرای طرح جامع ارزیابی عملکردها سعی در پویایی سیستمی بدنه شهرداری دارند و تمامی مدیران از سطوح بالا تا مدیران میانی نهایت همکاری را در اجرای این طرح خواهند داشت.