توسط شهرداری منطقه ۷تبریز عملیات اجرایی باغ رواسان آغاز شد
توسط شهرداری منطقه ۷تبریز عملیات اجرایی باغ رواسان آغاز شد
آرمان تبریز- عملیات اجرایی فاز اول باغ رواسان در ۱۵هزار متر مربع شروع شد.

آرمان تبریز- عملیات اجرایی فاز اول باغ رواسان در ۱۵هزار متر مربع شروع شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در پی بازدید و دستور ایرج شهین باهر شهردار تبریز از سطح حوزه منطقه ۷ عملیات اجرایی فاز اول باغ رواسان در ۱۵هزار متر مربع شروع شد.

اکبر پورخردمند سرپرست شهرداری منطقه ۷ تبریز افزود: عملیات عمرانی در این باغ با حفظ هویت و اصالت فعلی و حداقل عملیات عمرانی به عنوان پارک بانوان با رویکرد جدید به همین منظور انجام می شود.

بهسازی مسیرهای دسترسی، احداث پارکینک، تامین روشنایی، حصار کشی، نصب مبلمان، احداث سرویس بهداشتی و ایجاد تجهیزات رفاهی مناسب در راس عملیات اجرایی پروژه مذکور است.