برگزاری دوره های مهارتی در حوزه دام پروری برای مددجویان کمیته امداد
برگزاری دوره های مهارتی در حوزه دام پروری برای مددجویان کمیته امداد
آرمان تبریز- مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی به تشریح تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل دامپزشکی استان پرداخت.

آرمان تبریز- مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی به تشریح تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل دامپزشکی استان پرداخت.

به گزارش خبرنگار ما؛ محمد کلامی در تشریح تفاهم نامه فیمابین کمیته امداد آذربایجان شرقی و اداره کل دامپزشکی استان گفت:  بمنظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های طرفین در جهت تامین و ارتقای بهداشت دام و طیور و توسعه اشتغال پایدار این تفاهم نامه منعقد شده است.

وی افزود: توسعه کمی و کیفی امور آموزش و ترویج بهره برداران تحت حمایت کمیته امداد از دیگر اهداف این تفاهم نامه مشترک است.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این تفاهم نامه دو طرفه برنامه ریزی هایی برای اجرای دوره های آموزشی در زمینه مشاغل دامپروری برای مددجویان، ارتقای محصولات تولیدی و جایگاه های دامی و همکاری در پیشگیری و ریشه کن کردن بیماری های خاص و فراگیر دامی صورت می گیرد.

وی با اشاره به ارائه خدمات به مددجویان تحت حمایت بیان داشت: بعد از برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای معرفی شدگان از سوی کمیته امداد، صدور مجوز طبق ضوابط دانش آموختگان دامپزشکی تسهیل می یابد.

کلامی ادامه داد: نظارت های فنی نسبت به ساماندهی مراکز فرآوری محصولات دامی کمیته امداد در اولویت قرار گرفته و کارشناسانی از سوی دامپزشکی برای تدریس دوره های مهارتی برای مددجویان تحت حمایت تامین می شوند.