پساب شهری در روزهای واپسین سال جایگزین آب آشامیدنی میشود
پساب شهری در روزهای واپسین سال جایگزین آب آشامیدنی میشود
آرمان تبریز-دو چالش اساسی در پتروشیمی تبریز با راه اندازی و بهره برداری از دو پروژه در دست اجرا قبل از اتمام سال مرتفع ميگردد.

آرمان تبریز-دو چالش اساسی در پتروشیمی تبریز با راه اندازی و بهره برداری از دو پروژه در دست اجرا قبل از اتمام سال مرتفع میگردد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بدنبال باز چرخانی صد در صدی آب که تنها دانش بنیان در پتروشیمی تبریز می باشد، میزان مصرف آب در هر تن محصول از ۵ متر مکعب به سه متر مکعب کاهش یافته بود که فاز اول انتقال پساب شهری برای جایگزینی آب آشامیدنی در روز های واپسین سال به اتمام و قابل بهره برداری خواهد بود.

پتروشیمی تبریز در یک اقدام ارزشمند آب حیات بخش را در ماههای آخر سال تقدیم همشهریان عزیز می نماید .