«استفاده از شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی برای ارائه الگوی کم‌آبیاری» برای نخستین بار در کشور
«استفاده از شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی برای ارائه الگوی کم‌آبیاری» برای نخستین بار در کشور
آرمان تبریز: یک پژوهشگر حوزه آب در پژوهشی با عنوان «توزیع بهینه سهم کشاورزی از منابع آب‌های سطحی با مدیریت سناریوهای کم‌آبیاری در شبکه صوفی‌چای» برای نخستین بار در کشور و با همکاری شرکت آب منطقه‌‌ای آذربایجان شرقی توانست از شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی برای ارائه الگوی کم‌آبیاری استفاده کند.

به گزارش آرمان تبریز، «معین هادی» که به عنوان سرباز نخبه دارای تعدادی مقالات علمی است، در خصوص تحقیق خود اظهار کرد: امروزه با توجه به محدودیت شدید منابع آب در دسترس بخش کشاورزی، ارائه راهکارهای افزایش بهره‌وری مصرف آب حائز اهمیت بوده و آبیاری اراضی فاریاب به‌صورت کم‌آبیاری و اراضی دیم با استفاده از آبیاری تکمیلی نیز از جمله مواردی است که برای الگوهای کشت مناطق مختلف توصیه شده است.

وی با اشاره به اهمیت ارائه الگوهای بهینه برای کم‌آبیاری با هدف کاهش اثرات سو تنش آبی بر عملکرد، افزود: در این پژوهش برای ارائه الگوی کم‌آبیاری محصولات الگوی کشت شبکه آبیاری صوفی‌چای، از شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی به‌عنوان یک شاخص عملکرد در شرایط محدودیت آب استفاده شده و الگوی تخصیص آب در دسترس کشاورزی نیز با هدف کاهش ریسک اقلیمی محصولات الگوی کشت ارائه شد.

این پژوهشگر جوان خاطرنشان کرد: نتایج نشان داد که با استفاده از الگوی کم‌آبیاری ارائه شده با بهره‌گیری از شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی که به عنوان یک شاخص نوین و برای اولین بار در کشور صورت گرفته که ریسک اقلیمی تمام محصولات الگوی کشت در شبکه صوفی‌چای در محدوده ریسک اقلیمی پایین (شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی بالای ۵۰ درصد) قرار می‌گیرد.

وی در خصوص منحصر به فرد بودن تحقیق خود در کشور، عنوان کرد: شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی به عنوان یک شاخص نوین برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ ارائه شده و مطالعات در این زمینه نیز در سطح جهان بسیار محدود است. از این شاخص بیشتر برای ارزیابی ریسک اقلیمی و ارتباط آن به‌عنوان یک شاخص خشکسالی با عملکرد محصولات استفاده شده است.

وی تاکید کرد: در طرح تحقیقاتی فعلی از شاخص رضایتمندی نیاز آبی برای اولین بار به‌عنوان یک شاخص برای ارائه الگوی کم‌آبیاری بهینه استفاده شد که نتایج رضایت‌بخشی را حاصل کرد.

هادی در خصوص اهمیت تحقیق انجام گرفته خود، یادآور شد: با توجه به ادامه روند خشکسالی‌ها و کم‌آبی در اقصی نقاط کشور، استفاده از این شاخص برای ارائه الگوی کم‌آبیاری بهینه به‌منظور مقابله با وقوع ریسک اقلیمی محصولات کشت شده و در نتیجه تثبیت عملکرد میتواند مورد توجه بهره‌برداران شبکه‌های آبیاری و زهکشی قرار گیرد.

این گزارش می‌افزاید، معین هادی دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی دانشگاه تبریز (سهمیه استعدادهای درخشان)، پژوهشگر در حوزه آگروهیدرولوژی و دارای چندین مقاله در نشریات معتبر بوده و از سوی شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو برای انجام طرح تحقیقاتی در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی معرفی شده بود.