خیابان های یخ زده ی رشدیه!
خیابان های یخ زده ی رشدیه!
آرمان تبریز- ابوالفضل وصالی /وضعیت خیابان های یخ زده ی شهرک سردسیر رشدیه خصوصا داخل کوچه ها و کوی ها بعد از بارندگی برف همه ساله موجب مشکلات عدیده برای ساکنین می شود!

آرمان تبریز- ابوالفضل وصالی/وضعیت خیابان های یخ زده ی شهرک سردسیر رشدیه خصوصا داخل کوچه ها و کوی ها بعد از بارندگی برف همه ساله موجب مشکلات عدیده برای ساکنین می شود!

این در حالی است علیرغم شیب دار بودن خیابان های این شهرک که مستلزم توجه بیشتر در ایام بارندگی است ، نه از محلول پاشی به موقع در آن خبری می شود و نه نمک پاشی و نه مه پاشی و نه برف روبی!

البته تصویر پیوستی مربوط به ساعات ظهر روز ۱۹ دی است که برودت هوا کاهش یافته و بارندگی قطع شده است و گرنه در ساعات عصر و اول صبح اوضاع به غایت وخیم تر می شود!

گفتنی است این شهرک فاقد سرویس اتوبوسرانی می باشد و ساکنین آن مجبور به استفاده از وسایط نقلیه ی شخصی هستند و به این جهت یخبندان و لغزندگی سطح معابر ساکنان را بطور مضاعف دچار مشکل می سازد.