مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری تبریز ؛اجرای طرح زوج و فرد منوط به نظر شورای ترافیک استان است
مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری تبریز ؛اجرای طرح زوج و فرد منوط به نظر شورای ترافیک استان است
آرمان تبریز-اجرای طرح زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر تبریز منوط به اعلام نظر نهایی شورای ترافیک استان است.

آرمان تبریز-اجرای طرح زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر تبریز منوط به اعلام نظر نهایی شورای ترافیک استان است.

ابه گزارش خبرنگار ما در تبریز،اصغر آدی بیگ مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری تبریز با بیان مطلب فوق، گفت: جلسه روز گذشته شورای ترافیک استان در خصوص بررسی اجرای طرح زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر تشکیل یافت و نتیجه آن، تاکید بر بررسی بیشتر پلیس و سازمان ترافیک در این خصوص بود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام شورای ترافیک استان، مقرر شد که طی جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان پلیس، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز، سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز، فرمانداری و سایر ارگان های مرتبط محاسن، معایب و کم و کاستی های اجرای طرح زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر بررسی شود.

آدی بیگ عنوان کرد: پس از نشست بررسی زوایای مختلف اجرای طرح زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر مجموع نظر پلیس، فرمانداری، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز، سازمان ترافیک شهرداری تبریز و سایر ارگان های مرتبط به شورای ترافیک استان اعلام می شود.

وی افزود: اجرای این طرح منوط به اعلام نظر نهایی شورای ترافیک استان است و هنوز تصمیم قطعی در خصوص اجرای آن اتخاذ نشده است.