هشدار یک مقام سازمان ملل درباره مازوت سوزی در ایران
هشدار یک مقام سازمان ملل درباره مازوت سوزی در ایران
آرمان تبریز-فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست، به خاطر سوزاندن مازوت به شدت از ایران انتقاد کرده است.

آرمان تبریز-فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست، به خاطر سوزاندن مازوت به شدت از ایران انتقاد کرده است.
دیوید بوید نوشت: ایران برای تولید برق درحال سوزاندن مازوت، یکی از کثیف‌ترین سوخت‌هاست. این کار باعث تولید حجم عظیمی هوای سمی می‌شود که میلیون‌ها تن را در ایران مسموم می‌کند و حقوق بشر آنها را نقض می‌کند، از جمله حق برخورداری از یک محیط زیست سالم. ایران باید سوزاندن مازوت را متوقف کند!

 

 

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز