تمرکز براستفاده حداکثری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت تولیدات شیلاتی در آذربایجان شرقی
تمرکز براستفاده حداکثری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت تولیدات شیلاتی در آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ آبزی پروری در استخرهای دو منظوره کشاورزی استان و با هدف ارتقاء بهره وری از منابع آبی موجود به خصوص در استخرهای ذخیره کشاورزی جلسه ای با حضور مسئولین و کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت شیلات و امور آبزیان استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

آرمان تبریز-به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ آبزی پروری در استخرهای دو منظوره کشاورزی استان و با هدف ارتقاء بهره وری از منابع آبی موجود به خصوص در استخرهای ذخیره کشاورزی جلسه ای با حضور مسئولین و کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت شیلات و امور آبزیان استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

​به گزارش خبرنگار ما از تبریز،فیروز طلوع حیات معاون مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان آغاز فعالیت آبزی پروری در استان از سال ۱۳۷۲ و ارتقای سرانه مصرف آبزیان از ۱۰۰ گرم به ۸۰۰ گرم و آشنایی جوامع کشاورزی با آبزی پروری و آبزی مصرفی با توجه به غیر ساحلی بودن این استان را چشمگیر توصیف کرد و افزود: هم اکنون وجود استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مزارع کشاورزی استان، پتانسیلهای بالقوه ای را در جهت تولید آبزیان فراهم آورده است لذا این مدیریت در نظر دارد با هدف تولید محصولات شیلاتی در جوامع کشاورزی استان نسبت به فرهنگ سازی برای تولید آبزیان در استخرهای معیشتی و شناسایی بهره برداران علاقمند برای شروع فعالیت شیلاتی اقدام نماید.

وی ادامه داد: توام بودن پرورش ماهی با فصل زراعی، آسانی روشهای تولید و درآمدزایی، سبب پذیرش آبزی پروری در استخرهای ذخیره از سوی کشاورزان شده است این نوع آبزی پروری علاوه بر تولید پروتئین سالم باعث افزایش بهره وری آب و ترویج آبزی مصرفی در جوامع روستایی خواهد بود،

وی افزود: آنچه که در اهداف کلان این مدیریت متصور است افزایش سهم استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مجموع تولید آبزیان در سطح استان می باشد به نحوی که ضمن ایجاد اشتغال مولد برای روستائیان، شیوه مدیریتی در آبزی پروری استان به سمت کاهش هزینه ساخت و ساز و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع آبی سوق داده شود.

طلوع حیات ادامه داد: ضروری است با هماهنگی آبزی پروران با تجربه به عنوان پشتیبان در شهرستانهای مختلف که سابقه فعالیت شیلاتی مناسبی دارند جهت آموزش چهره به چهره و ترویج آبزی پروری و رفع مشکلات احتمالی علاقمندان در این مسیر اقدام نمود.

وی در پایان ضمن دعوت از صاحبان استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت مشارکت در تولید آبزیان اعلام کرد: متقاضیان می توانند ضمن اخذ اطلاعات از وضعیت استخرهای موجود از مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستان خود، تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط کارشناسان شیلات استان و شرکت در دوره های آموزشی و توجیهی، با آورده مالی کم جهت خرید بچه ماهی و اجرای عملیات آماده سازی جهت پرورش ، قبل از شروع فصل زراعی اقدام نمایند.

احد طایری معاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی نیز در این جلسه، توجیه کارشناسان آبزی پروری در شهرستانها و کارشناسان ترویج و پهنه و برگزاری وبینارهای آموزشی را ضروری دانسته و افزود: آماده سازی ذهن بهره بردار در خصوص اهداف و برنامه های شیلاتی و اعتمادسازی در این زمینه به همراه ایجاد شرایط حمایتی لازم برای علاقمندان عامل موثری در جهت پرورش آبزیان و موفقیت این طرح خواهد بود .

وی با اشاره به غریب ماندن بخش شیلات در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها ، آگاهی هر چه بیشتر رابطین شیلات، مروجین و مددکاران ترویجی در زمینه شیلات جهت ارائه آموزشهای لازم، سیاست گذاری و معرفی استخرهای فعال و بهره برداران را عاملی جهت افزایش تمرکز و انرژی ها در این حوزه دانست و افزود: در پروژه های ترویجی اجرای طرحها به صورت ضربتی و فوری موفق نخواهد بود و باید در این طرحها ضمن توجه به اوضاع اقتصادی کشور، صرفه کشاورز درنظر گرفته شود و با نظرخواهی از خود کشاورزان موانع فنی، آموزشی و اعتباری رفع گردد .

وی با تاکید به روشهای موفقیت آمیز گذشته ، موفقیت این طرح را مستلزم استفاده از روشهای ترغیبی از جمله تامین اعتبار کمکی و خدمات حمایتی مسئولان به علاقمندان دانست و اعلام کرد: به دلیل وجود آبزی پروران موفق در شهرستانها اجرای طرح با تاکید بر پرورش ماهیان سردآبی با توجه به رشد سریع ، ذائقه پسندی بیشتر ، صید آسان و سود بیشتر خواهد بود .