پشتیبانی از پروکسی به واتس‌اپ اضافه شد
پشتیبانی از پروکسی به واتس‌اپ اضافه شد
آرمان تبریز-تبریز-یک سرور پروکسی، واسطه‌ای بین کاربران و خدمات وب است و به عنوان یک فیلتر وب عمل کرده و اجازه می دهد کاربران، محدودیتها را دور بزنند.

آرمان تبریز-تبریز-یک سرور پروکسی، واسطه‌ای بین کاربران و خدمات وب است و به عنوان یک فیلتر وب عمل کرده و اجازه می دهد کاربران، محدودیتها را دور بزنند.

واتس‌اپ اعلام کرد کاربران این پیام رسان، از این پس قادر خواهند بود از سرورهای پروکسی برای دسترسی به این سرویس در کشورهایی که این اپلیکیشن مسدود شده است، استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، یک سرور پروکسی، واسطه‌ای بین کاربران و خدمات وب است و به عنوان یک فیلتر وب عمل کرده و اجازه می دهد کاربران، محدودیتها را دور بزنند.

واتس‌اپ اعلام کرد پشتیبانی از پروکسی در این اپلیکیشن، در جدیدترین نسخه آن رسما موجود شده است.