نباید قول وعده های توخالی و بازی های نمایندگان را بخوریم/ عدم تمکین دولت به دو تبصره از بودجه ۱۴۰۱
نباید قول وعده های توخالی و بازی های نمایندگان را بخوریم/ عدم تمکین دولت به دو تبصره از بودجه ۱۴۰۱
آرمان تبریز-یادداشت / سلام خدمت بازنشستگان گرامی مشکل ما بازنشستگان مبانی قانونی و حقوقی ندارد.

آرمان تبریز-یادداشت / سلام خدمت بازنشستگان گرامی

مشکل ما بازنشستگان مبانی قانونی و حقوقی ندارد.

♎️اساس مشکل ما از عدم نظارت مجلس و کمیسیونهای تخصصی مجلس بر عدم اجرای قوانین موضوعه و قانون بودجه سالانه در دوسال اخیر ناشی شده است.

♎️اگر ازسال ۸۷ در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اختلاف سلیقه و برداشت ناصواب دولتها سبب تضییق حقوق بازنشستگان سنوات مختلف بود ، در دو سال اخیر دیگر قوانین بودجه نیز در طول برنامه اجرایی نمیشود .

♎️بعبارت بسیار عامیانه دولت بعلت عدم نظارت مجلس بر ردیف اعتباری مختص بازنشستگان در اجرای آن ردیفهای مربوطه مانند جزء های ۳ و۴ بند ی تبصره ۲ که مقدار ۱۴ همت اعتبار داشت بعداز نزدیک ۱۰ ماه از تحقق آن خودداری کرده است.

♎️لذا اگر مجلس در راس امور بود و قانون فصل الخطاب مسئولین کشور قرار میگرفت مشکل بیشتر بازنشستگان با تمسک به مواد ۱۲۵ و ۶۴ و ۸۵ و ۶۸ از قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۲۸و۳۰ و…… ۸۷ و ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و تصویب نامه متناسب سازی مورخه ۹۹/۷/۱ هیات وزیران و بخشنامه های متعاقب آن از جمله نامه مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه بر طرف می شد.

✍️عسکر_فریاد

 عدم تمکین دولت
به دو تبصره از بودجه ۱۴۰۱
و ۸ ماده  از قانون خدمات کشوری باعث تضییع حقوق بازنشستگان کشور شده است.

سلام خدمت بازنشستگان لشکری و کشوری آنچه به تجربه همه ما واقف هستیم
ظلم جاری در حق بازنشستگان ناشی از،عدم قانون نبوده
و بلکه عدم تمکین دولت ها و دولت مستقر به تبصره های ۳ و ۴ بودجه ۱۴۰۱ که بودجه آن نیز ۱۴ همت مصوب بود.

و.به موارد ۱۲۵و ۶۴ و ۸۵ و ۶۸ قانون خدمات کشوری
و.مواد ۲۸ و ۳۰و ۸۷ و ۸۸ قانون بر نامه ششم

مصوبه اول آبان ۹۹ هیئت وزیران ونامه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ رئیس سازمان بر نامه و بودجه به کلی باید تا به حال حقوق بازنشستگان متناسب سازی و رفع تبعیض و ظلم می شد.

بعد از دو دهه مطالبه گری ویک دهه تلاش شبانه روزی اگر تا به حال قانون کشور عادلانه در حق بازنشستگان جاری نمی شود .
عمدا دولت و مجالس با هماهنگی همدیگر
سکوت کرده و می کنند

در شرایط،طبیعی
عدم تمکین هر دولتی به یکی از موارد
برای استیضاح وزیر مربوطه از طریق مجلس کافی بود

در مجلس یازدهم و دولت ۱۳ نیز ،همکاری
غیر منصفانه این دو نهاد حاکمیتی بازنشستگان را فلک زده کرده است

نباید قول وعده های توخالی و بازی های نمایندگان را بخوریم
این گروه با هماهنگی دولت و روسای محالس،.زمان را ا این جامعه مظلوم
می گیرند
پیشنهاد می شود
گروه ۳۱ نفره
به صورت حضوری با وزیر مربوطه و هیئت رئیسه مجلس گفتگو را دنبال کنیم

با این شکل از مطالبه گری حسب تجربه ۳ ساله از عمر مجلس یازدهم و دولت سیزدهم
نتیجه ای نخواهد بود

مگر ممکن است
دولت چیزی شبیه لایحه رتبه بندی مثله شده ،ترمیمی را به عمل آورد

باید توجه کنیم که جز همسان سازی با ۹۰درصد شاغلین هم تراز یک گام عقب ننشینیم
در سال بعد که دوره مجلس به آخر می رود
فصل دروغگویی پررنگ خواهد بود
پیشنهاد می کنم
به صورت هماهنگ ضمن حفظ مطالبات رسانه ای از تمام توان خود نسبت به گفتگوی حضوری اقدام فوری به عمل آوریم دولت نسبت با مطالبات رسانه ای مصونیت یافته و فقط با مطالبات رسانه ای تجربه دولت می گوید نتیجه ای جز عدم تمکین نخواهد داشت.

تبریز /۱۵دی ۱۴۰۱
جلیل شمس

  • منبع خبر : تبریزکهن