بازدید سرکنسول ایران از نمایندگی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در هرات
بازدید سرکنسول ایران از نمایندگی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در هرات
آرمان تبریز، محمد صدیقی فر،سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و ابوالفضل چمندی، معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی و هیات همراه از نمایندگی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در هرات بازدید و بر نقش صادرات این گروه صنعتی در توسعه روابط اقتصادی پایدار ایران و افغانستان تاکید کردند.

آرمان تبریز، محمد صدیقی فر،سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و ابوالفضل چمندی، معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی و هیات همراه از نمایندگی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در هرات بازدید و بر نقش صادرات این گروه صنعتی در توسعه روابط اقتصادی پایدار ایران و افغانستان تاکید کردند.

به گزارش آرمان تبریز،محمد صدیقی فر همچنین بر استقبال کشاورزان افغانستان از تراکتورهای ایران اذعان و نقش فعالیت در این بخش را در توسعه، رشد، افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی و در نتیجه امنیت غذایی این کشور غیر قابل انگار دانست.

وی آمادگی همکاری خود برای توسعه روابط در این بخش را نیز اعلام کرد.