سیستم جدید پارک حاشیه ای تا ۴۵ روز آماده اجرا می شود/ اپلیکیشنی برای حذف رابطه پولی بین پارکبانان و شهروندان
سیستم جدید پارک حاشیه ای تا ۴۵ روز آماده اجرا می شود/ اپلیکیشنی برای حذف رابطه پولی بین پارکبانان و شهروندان
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز گفت: سیستم جدید پارک حاشیه ای تا ۴۵ روز آینده توسط سرمایه گذار جدید به صورت کامل آماده می شود و در دسترس شهروندان قرار می گیرد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز گفت: سیستم جدید پارک حاشیه ای تا ۴۵ روز آینده توسط سرمایه گذار جدید به صورت کامل آماده می شود و در دسترس شهروندان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،اصغر آدی بیگ با اعلام این مطلب، افزود: قرارداد سیستم جدید پارک حاشیه ای با سرمایه گذار جدید منعقد شده و طرف قرارداد ملزم است تا ظرف ۴۵ روز آینده این اپلیکیشن را برای استفاده عموم شهروندان آماده کند.

وی ادامه داد: مسیرهای پارک حاشیه ای توسط سرمایه گذار جدید در این مدت کد گذاری و خط کشی می شود و از زمان آغاز اجرا، ۱۴۵ نفر پارکبان پس از تائید صلاحیت و تشخیص هویت با یونیفرم های مشخص و دستگاه هندهلد به شهروندان خدمات رسانی می کنند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز با بیان اینکه در سیستم جدید پارک حاشیه ای توقف تا نیم ساعت رایگان است، عنوان کرد: با اجرای این اپلیکیشن، اخذ وجه پارک حاشیه ای بصورت نقدی و دستی به کلی جمع آوری می شود و پارکبانان نمی توانند از مردم پول بگیرند و شهروندان هزینه دقیق پارک خودرو برای بیش از نیم ساعت را بصورت کارتی و بدون وجه اضافی پرداخت می کنند.

وی افزود: علت اینکه سیستم جدید هنوز به مرحله اجرا نرسیده، این است که پارک حاشیه ای توسط سرمایه گذار اجرا می شود و باید مراحل اداری همچون فراخوان، مشخص شدن برنده و نوشته شدن بسته های فنی، مشارکتی و شیوه نامه انجام می شد.

آدی بیگ با اشاره به اینکه در سیستم جدید پارک حاشیه ای، میزان دقیق هزینه پارک پرداخت می شود، گفت: این اپلیکیشن که توسط سرمایه گذار به مدت پنج سال اجرا می شود، بصورت هوشمند عمل می کند و نرخ مصوب شورا را اجرا می کند و حتی ریالی اضافه نمی گیرد.

وی ادامه داد: اکنون قراردادهای قدیمی تمام شده و ما سیستم جدید پارک حاشیه ای با استفاده از اپلیکیشن را جهت اجرا در برنامه داریم، با این حال من از شهروندان محترم بابت صبری که دارند تشکر می کنم و اگر کوتاهی صورت گرفته، عذرخواهی می کنم.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز یادآور شد: تا زمان اجرای سیستم جدید، ما هر هفته راهنمایی و توصیه های پارکبانی را به شهروندان ارائه می دهیم تا با آشنایی کامل بتوانند از اپلیکیشن پارک حاشیه ای استفاده کنند.

وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم تا ظرف مدت ۴۵ روز که سیستم جدید راه اندازی می شود، از کارت های پارک حاشیه ای سیستم قدیمی استفاده کنند.