تقدیر از خانواده یک اهدا کننده عضو در تبریز
تقدیر از خانواده یک اهدا کننده عضو در تبریز
آرمان تبریز -خانم نینا خاله اوغلی 60 ساله 6 عضو خود را اهدا نمود.

آرمان تبریز -خانم نینا خاله اوغلی ۶۰ ساله ۶ عضو خود را اهدا نمود.
به گزارش خبرنگار ما ؛طی مراسمی از فرزند این اهدا کننده (پسرش) در هتل اینترشنال تبریز باحضور جمع کثیری از مردم ،خیرین سلامت و سفیران سلامت بسیج جامعه پزشکی ازطرف شورای کلان شهر تبریز و جامعه پزشگی استان قدردانی بعمل آمد.
دکتررسول زارع زاده
در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت اهدا عضو در کشور گفت: هم اینک  ۲۹ هزار نفر در کشوردر صف پیوند عضو منتظر هستندکه انتظار می رود با فرهنگ سازی و نهادینه شدن این مهم گام های فراتری برای نجات همنوعان برداشته شود .