تکریم ارباب رجوع به اولویت اصلی خدمت رسانی برای شهروندان تبدیل شود
تکریم ارباب رجوع به اولویت اصلی خدمت رسانی برای شهروندان تبدیل شود
آرمان تبریز-سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز گفت: تکریم ارباب رجوع باید به اولویت اصلی خدمت رسانی برای شهروندان تبدیل شود.

آرمان تبریز-سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز گفت: تکریم ارباب رجوع باید به اولویت اصلی خدمت رسانی برای شهروندان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محبوب تیزپاز به همراه مدیر توسعه سرمایه انسانی و مدیر دفتر نوسازی و تحول اداری این معاونت از قسمت‌های مختلف اداری شهرداری منطقه ۱۰ بازدیدکرده و ضمن دیدار با کارکنان به مشکلات اداری آنان رسیدگی شد.

تیزپاز در این دیدار با تاکید بر تلاش مجدانه و خلاقیت پویا در روند خدمت رسانی، رعایت نظم و انضباط اداری را یکی از نکات مهم برشمرد.

وی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع باید به اولویت اصلی خدمت رسانی به شهروندان تبدیل شود، تسریع در رفع مشکلات مربوط به شهروندان را امری ضروری دانست.

موسی زارعی شهردار منطقه ۱۰ تبریز نیز در این بازدید، گزارشی از اقدامات هر یک از حوزه‌های اجرایی منطقه ارائه داد.