نشست صمیمی مسئولین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با اعضاء شوراو اهالی شهر باسمنج
نشست صمیمی مسئولین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با اعضاء شوراو اهالی شهر باسمنج
آرمان تبریز-نشست مشترک معاون فرماندار تبریز ، بخشدار باسمنج ،اعضای شورای اسلامی و تعدادی از اهالی باسمنج با معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان و مدیر آب و فاضلاب منطقه تبریز بمنظور توجیه طرح و بررسی راهکارها برای تعامل هر چه بیشتر در خصوص اجرای طرح رینک تبریز در سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب برگزار شد.

آرمان تبریز-نشست مشترک معاون فرماندار تبریز ، بخشدار باسمنج ،اعضای شورای اسلامی و تعدادی از اهالی باسمنج با معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان و مدیر آب و فاضلاب منطقه تبریز بمنظور توجیه طرح و بررسی راهکارها برای تعامل هر چه بیشتر در خصوص اجرای طرح رینک تبریز در سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، دراین نشست مهندس خانی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی ضمن خیرمقدم گویی و تشکر و قدردانی از حضور معاون فرماندار ، بخشدار ، اعضای شورای اسلامی و تعدادی از اهالی شهر باسمنج گزارشی کوتاهی از عملکرد وفعالیت های این شرکت در خصوص نحوه اجرا و هدف از اجرای طرح رینک تبریز را تشریح نمود.
در ادامه این جلسه اهالی باسمنج نگرانی های خود را در خصوص اجرای این طرح ابراز داشتند و معاون مهندسی و توسعه شرکت و مجریان طرح اهداف اجرای رینک تبریز و تکمیل چرخه توزیع آب شرب کلانشهر تبریز را برای اهالی بیان نمودند .
در ادامه اعضای جلسه با حضور مسئولین شرکت از طرح رینک تبریز بازدید میدانی بعمل آورده و اهالی باسمنج با این بازدیددر جریان اجرای طرح و اهداف آن قرار گرفتند .
لازم به توضیح است طرح رینک خط انتقال آبرسانی جنوب  و جنوب شرقی تبریز بمنظور آبرسانی و تامین آب مناطق واقع در شهرکهای جدید خاوران ، آذران ، فجر ، امیدیه ، کندرود و باسمنج می باشد که در ادامه خط آبرسانی زرینه رود و بطول حدود ۲۶ کیلومتر از مخزن اندیشه تا مخزن باسمنج با اقطار ۱۰۰۰ ، ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ میلیمتری و با احداث یکباب مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی بعنوان مخزن مکش و یکباب ایستگاه پمپاژ در مجاورت مخزن شماره ۱۱ و همچنین احداث یکباب مخزن به ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعبی در ارتفاعات جنوب شهر تبریز و در کد ارتفاعی ۱۸۱۲ متر با عنوان مخزن تعادل و ذخیره در حال احداث می باشد .