همزمان با سراسر کشور؛ اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آذربایجان شرقی
همزمان با سراسر کشور؛ اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از واریز مبلغ علی الحساب تعرفه گذاری خدمات پرستاری به حساب پرستاران در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

آرمان تبریز-مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از واریز مبلغ علی الحساب تعرفه گذاری خدمات پرستاری به حساب پرستاران در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما درتبریز، یوسف اشرفی- مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز– اظهار کرد: اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیمارستان های استان آذربایجان شرقی آغاز شد.
اشرفی افزود: این واریزی شامل پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، کارشناسان بیهوشی، بهیار، ماماهایی که طبق دستورالعمل وزارتی می توانند در برخی از بخش ها فعالیت پرستاری انجام دهند و کمک پرستارانی که در بالین بیماران خدمت می کنند است.
وی گفت: این پرداختی ها شامل سه ماهه اول ۱۴۰۱ است و پرداخت ها از روز پنج شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۱ شروع شده است و تا یک هفته آتی به حساب مشمولین واریز می شود.