زمین‌های چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی شهرداری تبریز با مزایده واگذار می‌شود
زمین‌های چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی شهرداری تبریز با مزایده واگذار می‌شود
آرمان تبریز-زمین های چمن مصنوعی و سالن های ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز با برگزاری مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

آرمان تبریز-زمین های چمن مصنوعی و سالن های ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز با برگزاری مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ۱۸ زمین چمن مصنوعی و ۹ سالن ورزشی این سازمان از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار می‌شود.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می‌توانند به دبیرخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز واقع در بلوار استاد شهریار (چایکنار)، پارک مسافر مراجعه کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۲۴۸۳۲۸ تماس حاصل کنند.

آخرین‌ مهلت برای تحویل اسناد شرکت در مزایده، ساعت ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸ است.