صدور حداکثری احکام رتبه آموزشیار معلم و ترمیم حقوق فرهنگیان آذربایجان شرقی
صدور حداکثری احکام رتبه آموزشیار معلم و ترمیم حقوق فرهنگیان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: احکام کارگزینی ترمیم حقوق و رتبه آموزشیار معلم برای اکثریت مطلق معلمان شاغل مشمول رتبه بندی ، با تلاش و مجاهدت شبانه روزی کارکنان ذیربط در اداره کل و ادارات مناطق و نواحی استان صادر شده است.

به گزارش آرمان تبریر، علیرضا صیادی اظهارداشت: فرآیند صدور احکام رتبه یک، تقریبا برای همه همکاران شاغل مشمول رتبه بندی صادر شده و صدور احکام اندک باقی مانده نیز در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به انجام مراحل مختلف تعیین رتبه معلمان در سامانه رتبه بندی و ارزیابی مدارک و مستندات معلمان توسط ارزیابان حرفه ای و کارگروه های مربوطه و در نهایت هیات های ممیزی امیدواریم طی ماه های آینده، رتبه واقعی معلمان استان مشخص شده و احکام کارگزینی مربوطه صادر شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: با توجه به تلاش های شبانه روزی همکاران استان و نواحی و مناطق، عملکرد استان آذربایجان شرقی در فرایند رتبه بندی جزو استان های پیشتاز می باشد.

صیادی در ادامه افزود: برای همکاران عزیز بازنشسته بعد از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ، فعلا حکمی صادر نشده و در آذر ماه، این مهم نیز میسر خواهد شد.

وی اضافه کرد: در خصوص همکاران انتقالی موقت و دائم با توجه به نیاز تبادل فایل انتقالی بین مناطق مبدا و مقصد قسمت اعظم کار انجام شده و در مواردی اندک باقی مانده نیز تلاش میشود تا آذرماه این مشکل نیز حل شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: تاریخ صدور احکام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بوده و با توجه به پرداخت علی الحساب نه ماهه قبلی به حساب همکاران عزیز، سه ماه از مقدار پرداخت شده بابت ماههای فروردین – اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۴۰۱از مجموع پرداختی مزایای رتبه بندی کسر شده است و تاریخ اجرای احکام ترمیم حقوق نیز از ابتدای مهرماه جاری بوده و معوقات آن نیز همانند رتبه بندی اعمال شده است .

وی در توضیحی افزود: پرداخت معوقه احکام ماههای قبل همکاران منتقلی داخل استان در شش ماهه اول سال توسط منطقه مبدا صورت می گیرد .

صیادی خاطرنشان شد: همکاران ذیربط در نواحی و مناطق و همچنین اداره کل با توجه به مهلت بسیار کم بصورت شبانه روزی تلاش کردند تا فرآیند صدور احکام ، کنترل و تنظیم اسناد پرداخت حقوق در اسرع وقت به اتمام برسد که وظیفه خود میدانم از زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.