مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:  تأمین گاز ۵۰ درصد روستاهای استان در طول خدمت دولت تدبیر و امید
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:  تأمین گاز ۵۰ درصد روستاهای استان در طول خدمت دولت تدبیر و امید
آرمان تبریز-50 درصد روستاهای استان آذربایجان شرقی در طول خدمت دولت تدبیر و امید به مدار مصرف گاز طبیعی متصل گردیده است.

آرمان تبریز-۵۰ درصد روستاهای استان آذربایجان شرقی در طول خدمت دولت تدبیر و امید به مدار مصرف گاز طبیعی متصل گردیده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مدیر عامل شرکت با اعلام این مطلب گفت:  از سال ۹۲ تا کنون ۹۷۸ روستا در استان گاز دار گردیده این رقم، شامل حدود ۵۰ درصد کل روستاهای گاز دار در استان می باشد.
سید رضا رهنمای توحیدی افزود: هم اکنون ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۳۷/۹۵ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند.
وی در ادامه توضیح داد: هم اکنون گازرسانی به ۲۰۴ روستای استان در دست اجرا می باشد که با به ثمر رسیدن این پروژه های گازرسانی، آذربایجان شرقی در آستانه استان سبز قرار خواهد گرفت.