استفاده توریست های اسپانیایی از خدمات جمعیت هلال احمر پایگاه شبلی شهرستان بستان آباد
استفاده توریست های اسپانیایی از خدمات جمعیت هلال احمر پایگاه شبلی شهرستان بستان آباد
آرمان تبریز-دوتن از توریست اسپانیایی از خدمات جمعیت هلال احمر پایگاه شبلی شهرستان بستان آباد بهره مند شدند .

آرمان تبریز-دوتن از توریست اسپانیایی از خدمات جمعیت هلال احمر پایگاه شبلی شهرستان بستان آباد بهره مند شدند .

به گزارش خبرنگارا ما در تبریز؛ طی گفتگویی که امدادگر پایگاه  هلال احمر با این گردشگران به عمل آورده آنها از خدمات بشردوستانه جمعیت هلال احمر تشکر و فرهنگ و تمدن کشور ایران را ستودند.

همسر این گردشگر اسپانیایی گفت: برخلاف آنچه در اخبار می گویند ایران کشوری امن برای زنان گردشگر است.