بیش از ۲/۵نیم تن محصول آبنبات غیرمجاز در شهر مراغه کشف شد.
بیش از ۲/۵نیم تن محصول آبنبات غیرمجاز در شهر مراغه کشف شد.
آرمان تبریز-بیش از 2/5نیم تن محصول آبنبات غیرمجاز در شهر مراغه کشف شد.

معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی‌ مراغه گفت : آبنبات کشف شده بدون کسب مجوزهای بهداشتی و در شرایط غیربهداشتی و با استفاده از رنگ ها و طعم دهنده های غیرمجاز تولید شده بود که طی بازدید کارشناسان مدیریت کشف و ضبط شد.
خرمی افزود: محصولات کشف شده غیرمجاز بوده و با کسب حکم از مراجع قضایی توقیف شده است و بعد از انجام مراحل قانونی و کسب حکم نهایی برای امحاء آنها اقدام خواهد شد.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر تخلفات این کارگاه، استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز، رنگ ها و طعم دهنده هاست که جزو تخلفات حوزه غذاست.
به گفته معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی مراغه، طبق قانون تولید مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی منوط به اخذ مجوزها و پروانه بهداشتی از این مدیریت و سایر سازمان های مربوطه است.
خرمی خاطرنشان کرد: سلامت غذایی جامعه رسالت مهم این اداره بوده و با هر گونه اقدامی که این مهم را به خطر بیندازد طبق قانون و مقررات عمل خواهد شد.