طراحی نرم افزار پایش و سنجش انرژی در برق تبریز
طراحی نرم افزار پایش و سنجش انرژی در برق تبریز
آرمان تبریز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از طراحی نرم افزار پایش و سنجش انرژی در برق تبریز خبر داد.

آرمان تبریز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از طراحی نرم افزار پایش و سنجش انرژی در برق تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما؛  عادل کاظمی، در خصوص این نرم افزار گفت: کلیه مبادی ورود انرژی شرکت توزیع نیروی برق تبریز از ابتدای سال قبل توسط مدیریت شبکه برق ایران مجهز به تجهیزات قرائت از راه دور شده است.

وی گفت: با ارائه امکان استفاده از وب سرویس، مربوط به اطلاعات انرژی قرائت شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شرکت توزیع نیروی برق تبریز برنامه ریزی برای ایجاد نرم افزار مربوطه از اواخر سال قبل توسط شرکت توزیع انجام و در مدت زمان سه ماه آماده بهره برداری شده است.

کاظمی بیان کرد: در سال های پیشین، میزان بار مصرفی روز قبل شرکت، از طریق جمع بندی قرائت مقادیر کنتورهای مبادی ورود انرژی شرکت توسط دفتر بازار برق ارائه می گردید که در حال حاضر با استفاده از این نرم افزار امکان رویت بار شرکت توزیع نیروی برق تبریز، خصوصاً برای مجریان پیک سائی شرکت از طریق نرم افزار یاد شده  میسر گردیده است.

وی افزود: با توجه به امکان توسعه نرم افزار برای پایش بار لحظه ای شرکت به صورت بازه های ۱۵ دقیقه ای در ایام پیک تابستان می توان از  آن به عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت بهتر بار مصرفی شرکت توزیع نیروی برق تبریز بهره مند شد.

همچنین وی ادامه داد: این نرم افزار می تواند دسترسی به اطلاعات انرژی تمامی فیدر های برق تبریز و پیک بار همزمان و غیر همزمان شبکه را تسهیل نماید.

وی خاطر نشان شد: دموی نرم افزار پایش و سنجش انرژی به همت کارشناسان دفاتر انفورماتیک و بازار برق در حضور معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ارائه گردیده و آماده استفاده همکاران می باشد.