ای کاش ایشان رئیس جمهور کشور ما بود!!
ای کاش ایشان رئیس جمهور کشور ما بود!!
آرمان تبریز-ای کاش…!! گفت: من امروز وقتی رادیو را روشن کردم ،سخنرانی یکی از شخصیت ها را در مجمع عمومی سازمان ملل پخش می کرد. وقتی سخنانش را گوش کردم،این قدر خوشم آمد و هیجان زده شدم که پیش خود گفتم ای کاش ایشان رئیس جمهور کشور ما بود!!

آرمان تبریز-ای کاش…!! گفت: من امروز وقتی رادیو را روشن کردم ،سخنرانی یکی از شخصیت ها را در مجمع عمومی سازمان ملل پخش می کرد. وقتی سخنانش را گوش کردم،این قدر خوشم آمد و هیجان زده شدم که پیش خود گفتم ای کاش ایشان رئیس جمهور کشور ما بود!!

به گزارش « پایگاه خبری اقتصاددان » گفتم: آن شخص چه می گفت که تو این قدر تحت تاثیر سخن او قرار گرفتی؟

گفت: ایشان فرمود: «ما قائل به سرنوشتِ مشترک برای بشریت هستیم و از جهانی شدن عدالت حمایت می‌کنیم. ما آنچه را برای خود می‌پسندیم برای دیگران آرزو می‌کنیم و آنچه را برای خود نمی‌پسندیم، به دیگران تحمیل نمی‌کنیم. ملت ایران بر این باور است که عدالت، وحدت‌آفرین است و ظلم،‌ جنگ افروز.
این که کشوری در داخل خود مدعی عدالت باشد اما در خارج، انواع تروریست ها را تربیت کند و به جان ملت ها بیندازد، یا با تحمیل فشارهای مختلف، ملت‌ها را به تسلیم وادار کند، باید هم از بشریت شرم کند، هم از آزادی، و هم از عدالت»!

گفتم: آیا بررسی نکردی بفهمی این شخصیت که بود؟

گفت: بررسی کردم آقای ابراهیم رئیسی بود!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.