درسال آبی گذشته؛ افزایش ۱۰ درصدی میزان بارشها در آذربایجان‌شرقی
درسال آبی گذشته؛ افزایش ۱۰ درصدی میزان بارشها در آذربایجان‌شرقی
آرمان تبریز-مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: میزان بارشها در سال آبی گذشته در استان نسبت به سال آبی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد معادل ۲۴ میلی‌متر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛حبیب عبدلی افزود: از اول مهر سال گذشته تا ۳۱ شهریور امسال حدود ۲۶۴.۸ میلی متر بارندگی در استان روی داده در حالی که در بازه زمانی اول مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰.۷ میلی متر بارش ثبت شده است.

وی با بیان اینکه میانگین بارش آذربایجان شرقی در سال آبی گذشته نسبت به بلندمدت حدود ۱۷ درصد و بیش از ۵۴.۶ میلی متر کاهش یافته است اظهار کرد: به طور میانگین در طول این بازه زمانی و در بلندمدت حدود ۳۱۹.۴ میلی متر بارندگی در استان روی داده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه میانگین بارش یک سال کامل آبی در این استان ۳۱۹.۴ میلی متر است، گفت: از اول مهر سال گذشته تا ۳۱ شهریور سال جاری حدود ۸۳ درصد از بارش سال آبی جاری تامین شده است.

عبدلی ادامه داد: در سال آبی گذشته بیشترین بارندگی از شهرستان هشترود به میزان حدود ۳۹۲.۵ میلی متر و کمترین بارش از آذرشهر به میزان حدود ۱۷۲.۵ میلی متر گزارش شده است.

وی یادآوری کرد: میزان بارش در هشترود نسبت به سال آبی ۱۳۹۹ حدود ۱۵۷.۶ میلی متر افزایش و نسبت به بلند مدت ۷.۴ میلی متر کاهش یافته است و در آذرشهر نیز نسبت به سال آبی ۱۳۹۹ حدود ۲۸ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۸۹.۵ میلی متر کاهش نشان می‌دهد.

عبدلی با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در تبریز در سال آبی گذشته حدود ۲۱۴ میلی متر و در بلند مدت حدود ۲۸۱ میلی متر ثبت شده است گفت: میانگین بارش در سال آبی گذشته در این شهرستان نسبت به سال آبی ۱۳۹۹ حدود ۶۶.۶ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۶۷ میلی متر کاهش یافته است.

آذربایجان شرقی منطقه‌ای سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی‌های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک به حساب می‌آید.
آب و هوای این استان به طور کلی سرد و خشک بوده، ولی به علت تنوع توپوگرافیکی از اقلیم‌های متفاوتی برخوردار است.